Krvácanie z nosa je u detí pomerne bežný jav. Môžete sa s ním stretnúť najmä počas infekcie horných dýchacích ciest. Niekedy býva tiež sprievodným prejavom pri alergii alebo úraze. Poradíme vám, čo by ste pri krvácaní z nosa mali robiť a čoho