Starostlivosť a výchova

Prečo sú dôležité hranice

Človek je ako strom. Ak ho zasadíte, on bude rásť. Dokonca aj zmohutnie, rozvetví sa a možno aj nejaké to ovocie zarodí. Bez pevne stanovených hraníc sa však zmení na samorast. Jeho potenciál je obrovský, ale je celkom

O odmenách a trestoch

Odmeny a tresty sú rozhodne najvyužívanejšími a najúčinnejšími výchovnými technikami. Ich efektívne použitie si však vyžaduje dodržiavanie istých pravidiel. Vo všeobecnosti pritom platí, že správna aplikácia trestov je náročnejšia ako odmeňovanie. Pri porušení pravidiel môže byť trest nielen neúčinný,

Láska a disciplína: dva princípy vo výchove

Nekonečná láska ani tvrdá disciplína nie je sama o sebe zárukou úspešnej výchovy. Láska a disciplína sú dva navzájom prepojené výchovné fenomény, ktoré nemôžu fungovať jeden bez druhého. Láska bez disciplíny je ľútosť a disciplína bez lásky je krutosť.

Najčastejšie výchovné chyby rodičov

Výchova dieťaťa je snáď najväčším ľudským poslaním. Tým, akých ľudí z našich detí vychováme, totiž priamo ovplyvňujeme fungovanie spoločnosti celé desaťročia dopredu. Nie každý rodič si však uvedomuje zodpovednosť, ktorá mu bola s jeho dieťaťom zverená. Na riadenie auta

Ako efektívne komunikovať s deťmi?

Základom výchovy je komunikácia. Rodičia prostredníctvom nej svoje deti učia, smerujú, rozvíjajú, chvália a karhajú. Slovo je skutočne silný nástroj. Možno ním vyjadriť cit, potešiť, pokoriť i zraniť. Komunikačné nedorozumenia a šumy nás dostávajú do konfliktov, ktorých výsledkom je narušenie

Ako si poradiť s detskou agresivitou

Rodičia, učitelia a vychovávatelia sa čoraz častejšie sťažujú na nárast nepokoja a agresivity u detí rôzneho veku. Deti rozbíjajú veci, bijú rovesníkov, ubližujú sami sebe a nezdráhajú sa zaútočiť aj na dospelých. Prečo sa naši malí anjelici menia na zúrivých bitkárov

Dieťa odmieta chodiť do školy. Ako to riešiť?

V živote každého dieťaťa sú chvíle, kedy sa mu nechce do školy a nerozumie, prečo by malo každý deň  skoro ráno kvôli škole vstávať. Tieto problémy sa týkajú hlavne nástupu do školy alebo obdobia, kedy sa deti vracajú do

Učíme deti správne narábať s peniazmi

Téma peňazí a finančnej gramotnosti  je podstatná nielen vo sfére dospeláckeho života, ale aj života našich detí. Je správne učiť dieťa už od detstva ako narábať s peniazmi alebo ho zbytočne touto témou nezaťažovať a venovať sa jej až vo veku,

Ako vychovávať dieťa?

V dostupnej literatúre sa názory a prístupy k výchove rôznia. Uvádzame tu šesť zásad, ktoré autori spomínajú najčastejšie.  1. Určenie hraníc skôr, ako ich začneme vyžadovať. Vo výchovnom procese je dôležité stanoviť hranice skôr, ako ich začneme

Prílišná zhovievavosť vo výchove

Prílišná zhovievavosť je termín, ktorým mnohí autori označujú zmätok ktorý vzniká pri nedostatku vedenia zo strany rodičov v kombinácii s neúctou a neposlušnosťou. V dôsledku prílišnej zhovievavosti rodič stráca autoritu a dieťa neuznáva žiadne obmedzenia. Tento štýl