materská dovolenka

Ako zvládnuť návrat do práce po rodičovskej dovolenke

Hoci materská a rodičovská dovolenka má od tej pravej „dovolenky“ na míle ďaleko, z pracovných stereotypov mamičky predsa poväčšine vypadnú. Okrem toho, že režim matky v domácnosti sa spravidla prispôsobuje dieťaťu a je diametrálne odlišný od režimu pracujúcej ženy, môže byť

Ako zvládať prácu z domu popri materskej dovolenke

Práca popri materskej dovolenke a starostlivosti o deti je v dnešnej dobe častá a vyhľadávaná. Či už ste sa rozhodli pracovať kvôli privyrobeniu alebo jednoducho vašej profesijnej realizácii, je potrebné dodržiavať určite pravidlá, aby ste to stíhali bez stresu a zbytočných komplikácii.