Učebnice nepredstavujú zrovna najobľúbenejší  druh kníh pre deti, no keď urobíme niekoľko drobných úprav, rázom sa z nich stanú veselé pomôcky do školy. Nikoho predsa nebavia nudné obaly učebníc a pracovných zošitov. Navrhnite a vytvorte s deťmi originálne obaly a záložky do