psychológ

Moje dieťa má poruchy správania. Ako ďalej?

Moje dieťa neposlúcha… odvráva… je drzé… všetko mu musím pripomínať… nadáva mi…nechodí načas domov… nedvíha mi telefón… klame… neučí sa… Je takéto chovanie dieťaťa ešte bežnou neposlušnosťou alebo už možno hovoriť o poruchách správania? Poruchy správania sú charakteristické

Detské psychosomatické problémy

Stres nie je záležitosťou, s ktorou sa stretávajú len dospelí, ale práve naopak, býva aj súčasťou detského života. Zdalo by sa, že v živote malého dieťaťa nie je nič, z čoho by mohlo mať opodstatnený stres, no deti prežívajú realitu