Stres nie je záležitosťou, s ktorou sa stretávajú len dospelí, ale práve naopak, býva aj súčasťou detského života. Zdalo by sa, že v živote malého dieťaťa nie je nič, z čoho by mohlo mať opodstatnený stres, no deti prežívajú realitu