Hry pre rozvoj osobnosti dieťaťa

Hra je tá najprirodzenejšia detská činnosť. Jej podstata spočíva predovšetkým v zábave, odpočinku a fantazijnom odreagovaní sa od každodenných starostí a povinností. Hra je pre dieťa vyjadrovacím nástrojom, ale aj tým najzaujímavejším prostriedkom učenia.

Nič nie je zábavnejšie ako zakomponovať nové poznatky do tvorivej činnosti. Hra prirodzene púta detský záujem, koncentruje pozornosť, uľahčuje zapamätanie a uchovanie informácií, vnemov a emócií. Učenie sa prostredníctvom hry mení na tvorivú zábavu.

Ktoré zložky osobnosti môžete prostredníctvom hry u svojho dieťaťa rozvíjať? Prakticky všetky.

Intelekt

Do hry môžete zakomponovať nové informácie a poznatky. Prostredníctvom hernej činnosti je možné trénovať pamäť, pozornosť, logické myslenie, schopnosť riešiť problémy i tvorivosť.

Inšpiráciou vám môžu byť tradičné detské a spoločenské hry. Pamäť a pozornosť výborne precvičíte pexesom, slovnú zásobu rozšíri hra scrabble alebo známe meno – mesto – zviera – vec. V rámci rodiny sa môžete zahrať activity alebo zostaviť nekonečnú slovnú reťaz.

Charakter

Prostredníctvom vhodne koncipovanej hry budete vedieť ovplyvniť predsudky dieťaťa, jeho sebaobraz, sebadôveru či hodnotový rebríček. Môžete ho smerovať k väčšej samostatnosti, zodpovednosti, iniciatíve či asertivite.

Zapojte celú rodinu a dohodnite si vlastnú reality show. Môžete si napríklad všetci zaznamenávať dobré skutky, ktoré sa vám podarilo v priebehu týždňa urobiť alebo situácie, kedy ste prekonali sami seba a dokázali svoju pevnú vôľu. Po týždni sa body spočítajú a víťaz získa dohodnutú odmenu.

Emocionalita

Hrou môžete u dieťaťa podporiť rozpoznávanie emócií a schopnosť ich regulácie a primeraného vyjadrenia. Dieťa sa prostredníctvom hry naučí reflektovať a akceptovať pocity druhých.

S deťmi si napríklad môžete vytvoriť kalendár emócií. Vyberte niekoľko základných emócií ako smútok, radosť, hnev, ľútosť a spolu s dieťaťom k nim nájdite vhodné obrázky, napr. usmiate dieťa môže stvárňovať radosť. Výkresy spolu zviažte, tak aby tvorili kalendár alebo knižku. Na každý z nich nalepte jeden obrázok a napíšte k nemu názov emócie. Dieťa si môže každý večer k obrázkom zapisovať situácie, ktoré u neho v ten deň vyvolali príslušný pocit. Naučí sa tak lepšie orientovať vo vlastnom prežívaní.

Sociálne zručnosti

Hra je ako stvorená pre rozvoj kooperatívneho správania, komunikácie, počúvania či empatie. Prostredníctvom hry môžete dieťa viesť k tomu, aby rešpektovalo iných a samé seba v medziľudských vzťahoch.

Zaujímavou hrou rozvíjajúcou empatiu a detskú intuíciu je Šiesty zmysel. Členom rodiny položíme otázku a každý musí odpovedať za seba a za niekoho iného, mama sa snaží trafiť do odpovede syna, syn háda, ako asi odpovedá otec a tak ďalej. Každý píše svoje odpovede na papier. Víťazom je ten, kto sa najčastejšie trafí do odpovedí iného člena rodiny. Vhodné otázky sú napríklad obľúbený deň v týždni, obľúbená farba, najobľúbenejšia hudobná skupina.

Fotografia: © bigstockphoto

Ohodnotiť článok
[Spolu: 3 Priemer: 4.3]

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *