Relaxačné hry pre detičky

Dcéra a matka ležia vedľa seba na posteli a relaxujú

„Naučiť sa relaxovať je ako naučiť sa čítať, ak to raz viete, nikdy to nezabudnete.“ Micheline Nadeau

O strese a napätí vo svete dospelých sa hovorí veľa. Mnohí však zabúdame, že podobnému tlaku ako rodičia v zamestnaní sú denne vystavované i naše deti, ktoré majú prirodzene slabšie kapacity zvládania. Tlak na výkon zo strany rodičov, učiteľov, trénerov, lektorov či vedúcich záujmových krúžkov má nesporne vplyv na ich psychiku i fyzické sily. Výsledkom je únava a kumulácia napätia, ktoré sa často prejavuje aj ako svalová stuhnutosť.

Aké sú účinky relaxácie?

Cieľom relaxácie je zníženie napätia a obnova duševnej i fyzickej rovnováhy prostredníctvom systematického uvoľňovania svalov. U detí je možno vidieť výsledky pravidelnej relaxácie v celkovom uvoľnení, odbúraní dôsledkov stresu, lepšej koncentrácii pozornosti a kvalitnejšej vnímavosti. Relaxácia im pomáha zvýšiť sebadôveru, zlepšiť pamäť a celkovo skvalitňuje proces učenia. Prispieva tiež k rozvoju laterality a učí deti osvojovať si priestorové pojmy. Možno povedať, že pravidelná relaxácia koriguje úroveň aktivácie a prispieva k celkovej pohode. Boli tiež preukázané pozitívne účinky pri zvyšovaní športovej výkonnosti, prekonávaní nesmelosti, liečbe tikov, koktavosti a príznakov úzkosti.

Ako s deťmi relaxovať?

Dôležité je pokojné prostredie a pravidelnosť. V ideálnom prípade by ste mali so svojím dieťaťom relaxovať aspoň 20 minút denne. Pri dodržaní pravidelnosti sa čas potrebný pre uvoľnenie postupne skracuje. Tú istú relaxačnú hru opakujte niekoľko dní po sebe, aby ju dieťa zvládlo a vedelo využiť vo chvíli, keď sa bude potrebovať upokojiť.

Pre inšpiráciu vám ponúkame niekoľko relaxačných hier vhodných pre deti od 4 do 10 rokov. Pri každom dieťati starostlivo zvážte jeho vývinovú úroveň. Hre by malo byť schopné bez námahy porozumieť.

Kvetiny

Cieľom hry je navodiť u detí stav pokoja.

Ak je to možné, stlmíme osvetlenie. Deťom vysvetlíme postup hry: Ste kvetiny na veľkej lúke a ja som slniečko. Pomocou rúk budem ukazovať, koľko je hodín. Keď budem mať ruky dole, bude 6 hodín ráno. V tom čase sú všetky kvetiny čerstvé a plné života. Môžete sa smiať, skákať, tancovať. Potom trochu zodvihnem ruky, bude 7 hodín, potom 8 a 9. Kvetiny budú ešte stále svieže. Keď vám rukami naznačím takto (rozpažené ruky) bude 10 hodín a kvetinám začína byť teplo. Vtedy sa začnete pohybovať pomalšie a menej. Keď ruky ešte podvihnem, bude 11 hodín, kvetinám bude teplo a budú trošku povädnuté. Prestanete tancovať a poskakovať a ohnete sa. Keď ruky zodvihnem celkom hode, bude poludnie. Ľahnete si na zem a budete odpočívať na slnku.

V priebehu hry budete deťom pri každej polohe rúk opakovať inštrukcie, ktoré ste im vysvetlili na začiatku, napr. „Teraz moje ruky ukazujú 6 hodín. Ste svieže a veselé kvetiny. Podskakujete na mieste, tancujete, smejete sa… Nastalo poludnie. Ľahnite si na zem. Ste úplne povädnuté a smädné. Ležte a odpočívajte, nehýbte sa.“

Mravček a hrad z piesku

Cieľom hry je upokojenie dieťaťa zaujatím upokojujúcej polohy.

Ak je to možné, stlmíme osvetlenie. Deťom hru vysvetlíme a predvedieme im potrebné pohyby: Budeme sa hrať hru na mravčeka v pieskovom hrade. Na začiatku hry sedíme. Keď poviem „hráme“, napodobníte telom hrad z piesku. Kľaknete si, skloníte hlavu dopredu a môžete si ju oprieť o vankúš. Chrbtom a rukami napodobníte podľa svojej predstavy hrad z piesku. Keď uvidím krásny, pokojný hrad, pustím do neho mravčeka. Toho bude predstavovať moja ruka. Prsty vám budú pochodovať po chrbte až k ramenám. Keď mravček prejde celým hradom budete sa môcť postaviť.

V priebehu hry deťom opakujte inštrukcie, ktoré ste im vysvetlili na začiatku.

Siláci

Cieľom hry je navodiť u detí uvoľnenie striedavým napínaním a uvoľňovaním svalov.

Deťom vysvetlíme postup hry: Budeme sa hrať na silákov. Všetci sa postavíme a predstavíme si, že dvíhame ťažkú debnu. Aby ste to mohli urobiť, trošku sa pokrčíte v kolenách, predkloníte sa a rukami zospodu debnu uchopíte. Potom ju pomaly celou silou dvíhate. Keď ju zdvihnete dosť vysoko, pustíte ju. Niekoľkokrát to zopakujete. Nakoniec debnu položíte na zem a pomaly si ľahnete k nej, aby ste si oddýchli.

V priebehu hry deťom opakujte inštrukcie, ktoré ste im vysvetlili na začiatku.

Fotografia: © BigStockPhoto.com

Ohodnotiť článok
[Spolu: 1 Priemer: 5]

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *