O odmenách a trestoch

Odmeny a tresty sú rozhodne najvyužívanejšími a najúčinnejšími výchovnými technikami. Ich efektívne použitie si však vyžaduje dodržiavanie istých pravidiel. Vo všeobecnosti pritom platí, že správna aplikácia trestov je náročnejšia ako odmeňovanie.

Pri porušení pravidiel môže byť trest nielen neúčinný, ale dokonca kontraproduktívny. Ako správne odmeňovať a trestať, aby naše výchovné zásahy padli na úrodnú pôdu?

Zásady odmeňovania

 • Odmena je napojená na konkrétne správanie. Dieťa vždy vie, za čo je odmenené. Je potrebné mu to veku primeraným spôsobom vysvetliť.
 • Odmena má byť individuálna vzhľadom na potreby a preferencie dieťaťa. To, čo je odmenou pre jedno dieťa, nemusí byť odmenou pre ďalšie.
 • Odmena má byť primeraná správaniu, ktoré je odmeňované. Ak si dieťa zvykne, že aj malé skutky si zaslúžia veľké odmeny, odmeňovanie čoskoro stratí zmysel. V opačnom prípade, keď dieťa očakáva väčšiu odmenu ako v konečnom dôsledku dostane, môže byť frustrované a odmena má paradoxne opačný účinok.
 • Odmena nemusí byť materiálna. Odmenou môže byť zážitok, pochvala, dokonca aj pozornosť rodičov.
 • S vekom dieťaťa obyčajne klesá účinnosť materiálnych odmien a stúpa význam duševných.

Zásady trestania

 • Nikdy netrestáme v návale emócií. Dieťa nie je zodpovedné za naše prežívanie.
 • Trest má okamžite nasledovať správanie. Odložené tresty sú vo všeobecnosti neúčinné. Z tohto dôvodu napríklad nefungujú poznámky v školách.
 • Trest má viesť k náprave správania. Ak dieťa trestáme za rozbitú vázu, trestom môže byť napríklad to, že z vreckového kúpi novú. Trest vedie k zmazaniu viny.
 • Účinnosť trestu je závislá od vzťahu medzi dieťaťom a trestajúcou osobou. Tresty od vzťahových osôb sú vo všeobecnosti účinnejšie.
 • Trestom je aj odobratie výhody. Dieťaťu môžeme napríklad zakázať chodiť na záujmový krúžok.
 • Zákazové tresty musia byť presne časovo ohraničené. Dieťaťu napríklad zakážeme pozerať televíziu na jeden týždeň alebo do času, kým si neopraví známku z matematiky. Nikdy neohraničujeme všeobecne, napríklad vetou „keď začneš poslúchať“.
 • Trestanie má byť dôsledné. Ak sa rozhodneme dieťa za nejaké správanie trestať, robíme to vždy, keď sa toto správanie vyskytne a zakaždým rovnakým spôsobom.
 • Dieťa by malo dopredu vedieť, aké sú pravidlá udeľovania trestov a odmien. Nikdy dieťa netrestáme bez predchádzajúceho upozornenia na nevhodnosť správania.

Vyhnite sa trestaniu dieťaťa vždy, keď je to možné. Tresty narúšajú vzťahy. Najmä ak sú vnímané ako nespravodlivé.

Fotografia: © bigstockphoto

Ohodnotiť článok
[Spolu: 2 Priemer: 4.5]
Značky:, ,

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *