Zabezpečenie internetu – tipy pre rodičov

Myšlienky na to, na čo môže vaše dieťa naraziť online, môžu byť znepokojujúce. Pozrite si našu špičkovú bezpečnostnú radu, aby ste sa uistili, že online bude pozitívnym zážitkom pre vás a vaše dieťa.

1. Objavte internet spoločne

Buďte ten, ktorý predstaví internet svojmu dieťaťu. Pre rodičov i pre deti je výhodou nájsť internet spoločne. Pokúste sa nájsť webové stránky, ktoré sú vzrušujúce a zábavné, takže spoločne dosiahnete pozitívny prístup k prieskumu na internete. To by mohlo uľahčiť zdieľanie pozitívnych aj negatívnych skúseností v budúcnosti.

2. Súhlaste s pravidlami vášho dieťaťa pre používanie internetu vo vašej domácnosti

Pokúste sa dohodnúť so svojím dieťaťom na pokynoch, ktoré sa vzťahujú na používanie internetu vo vašej domácnosti. Tu je niekoľko tipov, ako začať:

  • Určite si kedy a ako dlho vaše dieťa môže používať internet
  • Vysvetlite mu ako zaobchádzať s osobnými informáciami (meno, adresa, telefón, e-mail)
  • Vysvetlite mu ako sa správať k ostatným pri hraní, ako písať a odosielať e-maily alebo iné správy
  • Ohraničte, aký typ stránok a aktivít je možné používať, a ktoré nie sú prípustné

3. Povzbudzujte dieťa, aby pri poskytovaní osobných informácií dbalo na opatrnosť

Je dôležité si uvedomiť, že mnoho webových stránok vytvorených pre deti ich žiada o osobné informácie, aby získali prístup k osobnému obsahu. Byť si vedomý, kedy a kde je správne odhaliť osobné informácie, je životne dôležité. Jednoduchým pravidlom pre mladšie deti by mohlo byť, že by dieťa nemalo vydať meno, telefónne číslo alebo fotografiu bez vášho súhlasu.

Staršie deti, ktoré používajú webové stránky sociálnych sietí, ako je Facebook, by mali byť selektívne o tom, aké osobné údaje a fotografie postúpia do online priestorov. Akonáhle je materiál online, nemôžete už kontrolovať, kto ho vidí alebo ako sa používa. Naučte ich ako nastaviť ochranu osobných údajov a zabezpečenie stránky.

4. Porozprávajte sa o rizikách spojených s osobným stretnutím online „priateľov“

Dospelí by mali pochopiť, že internet môže byť pozitívnym miestom stretnutia pre deti, kde môžu spoznať iných mladých ľudí a vytvoriť nové priateľstvá. Pre bezpečnosť a pre zabránenie nepríjemných skúseností je však dôležité, aby sa deti nestretli s cudzincami, s ktorými sa stretli online bez toho, aby boli sprevádzaní dospelým, priateľmi alebo inými, ktorým dôverujú. V každom prípade by dieťa malo mať vždy najprv súhlas rodičov.

5. Učte svoje dieťa o hodnotení informácií, ktoré sa nachádzajú online

Väčšina detí využíva internet na zlepšenie a rozvíjanie vedomostí v súvislosti so školskými prácami a osobnými záujmami. Deti by mali byť vedomé, že nie všetky informácie nájdené online sú správne, presné alebo relevantné.  Zobrazte deťom  dôveryhodné stránky, ktoré môžu použiť na porovnanie informácií.

6. Nebuďte príliš kritický o tom, čo vaše dieťa prezerá na webe

Deti sa môžu stretnúť s materiálom pre dospelých na webe úplne náhodou. Tiež môže dieťa úplne prirodzene vyhľadať takéto webové stránky. Pamätajte si, že je prirodzené, že sú deti zvedavé o tom, čo je mimo limitu.

7. Nahláste online materiál, ktorý môžete považovať za nezákonný pre príslušné úrady

Je veľmi dôležité, aby sme všetci prevzali zodpovednosť za internet a podali správy o záležitostiach, o ktorých veríme, že by mohli byť nezákonné. Pomocou toho môžeme pomôcť predchádzať nezákonným aktivitám online, ako je napríklad detská pornografia.

8. Podporujte rešpekt voči druhým; odstráňte kyberšikanovanie

Rovnako ako v každodennom živote, existujú neformálne etické pravidlá ako sa správať, keď sa týkajú iných ľudí na internete. Patrí medzi ne zdvorilosť, používanie správneho jazyka a nekričanie (písať veľkými písmenami) alebo obťažovanie iných.

9. Nechajte svoje deti, aby vám ukázali, čo robia online

Aby ste mohli dieťa viesť k používaniu internetu, je dôležité pochopiť, ako deti používajú internet a vedia, čo robia on-line. Nechajte svoje deti ukázať vám, ktoré webové stránky sa im páčia a čo tam robia.

10. Pamätajte si, že pozitívne stránky internetu prevažujú nad negatívami

Internet je vynikajúci vzdelávací a rekreačný zdroj pre deti. Povzbudzujte deti, aby používali stránky, ktoré im niečo dajú do života a vyhýbali sa registrácii na stránky a služby s obsahom a správaním pre dospelých.

Autor: Valéria Osztatná Loomis, fotografia: © bigstockphoto

Ohodnotiť článok
[Spolu: 1 Priemer: 5]

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *