Okrúhle výročia je potrebné poriadne osláviť v kruhu svojich najbližších. Zároveň je to skvelá príležitosť na to, aby sa stretla širšia rodina. Na takomto stretnutí nesmie chýbať chutný obed alebo večera. Zabezpečenie pohostenia, výzdoby a všetkého ostatného je náročný