Všetkých rodičov čaká počas rokov výchovy neustále vysvetľovanie, čo je správne a čo nie. To niekedy, pravdaže, vôbec nepomáha. Na výchovu našich potomkov potrebujeme preto naozaj veľa trpezlivosti. Budujeme hranice Deti samé od seba nechápu všetky súvislosti a dopady