Téma peňazí a finančnej gramotnosti  je podstatná nielen vo sfére dospeláckeho života, ale aj života našich detí. Je správne učiť dieťa už od detstva ako narábať s peniazmi alebo ho zbytočne touto témou nezaťažovať a venovať sa jej až vo veku,