To, čo vaše dieťa najviac chce a potrebuje, je byť s vami, tráviť čas spoločne. Chce, aby ste sa s ním tešili, hrali sa s ním, počúvali ho. Nič nepodporuje jeho sebavedomie viac! Tak prečo dnes večer