Detská obezita predstavuje v posledných rokov výrazný problém, neustále narastá počet detí, ktoré sa už v útlom veku stretávajú s obezitou alebo nadváhou. Téma obezity je v spoločnosti mnohokrát tabuizovaná a ľudia nechcú o nej hovoriť, aby toho druhého neurazili. No v detskom kolektíve