Najčastejšie výchovné chyby rodičov

Matka počúva detskú hádku

Výchova dieťaťa je snáď najväčším ľudským poslaním. Tým, akých ľudí z našich detí vychováme, totiž priamo ovplyvňujeme fungovanie spoločnosti celé desaťročia dopredu. Nie každý rodič si však uvedomuje zodpovednosť, ktorá mu bola s jeho dieťaťom zverená.

Na riadenie auta potrebujete vodičský preukaz, na vlastnenie zbrane zbrojný preukaz, takmer každá práca si vyžaduje nejaké to vzdelanie okrem výchovy detí. Tu sa naša spoločnosť spolieha na kombináciu zdravého rozumu a rodičovských inštinktov. Rodičom je poskytované len minimum overených informácií a ešte menej odbornej podpory a tak sa neraz dostávajú do výchovných slepých uličiek. Aby ste sa ich dokázali vyvarovať, prinášame vám prehľad tých najčastejších chýb, ktorých sa rodičia dopúšťajú pri výchove svojich detí.

Výchova pokusom – omylom

Rodičia sa v tom najlepšom úmysle často snažia aplikovať nejaké tie výchovné postupy bez toho, aby si uvedomovali, prečo to robia. Výchova je však cieľavedomá činnosť. Každý výchovný zásah by sme preto mali robiť s vedomím, kam ním smerujeme. Nemá predsa zmysel niečo dieťaťu zakazovať alebo prikazovať, ak tým nesledujeme nejaký cieľ. Výchovné pôsobenie sa bez jasného smerovania stáva chaotickým a pre dieťa nečitateľným.

Nedôsledná výchova

Žijeme v uponáhľanej dobe, rodičia sú nútení vynakladať veľa námahy na materiálne zabezpečenie rodiny a na výchovu detí im zostáva naozaj málo času a ešte menej energie. Pod vplyvom únavy, vyčerpania alebo nedostatku času upúšťajú od niektorých svojich zásad. Hoci svojmu synovi prízvukovali, že pri počítači môže stráviť len hodinu denne, napokon ho tam nechajú dlhšie, pretože si potrebujú niečo vybaviť. Napriek tomu, že dcéra má každý večer vyniesť smeti, nikto neskontroluje, či to naozaj urobila. Výsledkom je opäť nečitateľné výchovné prostredie, v rámci ktorého sa deti nemajú šancu naučiť správne fungovať. To, čo je raz dovolené, je inokedy zakázané a naopak. Kto sa v tom má vyznať?

Nejednotná výchova

Čo mama dovolí, otec zakáže. Jeden z najhorších výchovných scenárov. Rodičovská koalícia jednoducho musí držať spolu. Nech sa už medzi manželmi deje čokoľvek, v rámci výchovy jednoznačne musia nájsť spoločnú reč. Ak sa dieťa stane prostriedkom rodičovského boja o moc, najväčšiu prehru v konečnom dôsledku utŕži ono samo. Nejednotné názory na výchovu si musia rodičia vydiskutovať bez prítomnosti detí. Vo výchovnej situácii by však za každých okolností mali pôsobiť ako jeden celok.

Výchova bez vzájomného rešpektu

Medzi rodičmi možno nájsť dva extrémy – rodičia, ktorí nerešpektujú osobnosť dieťaťa a rodičia, ktorí nevyžadujú od detí rešpekt. K tým prvým radíme autoritatívnych rodičov, ktorí nekompromisne vyžadujú plnenie svojich príkazov bez ohľadu na schopnosti a možnosti dieťaťa. Proti nim stoja moderné výchovné smery, ktoré hlásajú rešpektovanie osobnosti dieťaťa avšak zabúdajú, že aj deti by mali rešpektovať autoritu rodiča. Platí známe pravidlo, hľadajte zlatú strednú cestu. Rešpektujte svoje dieťa s jeho silnými a slabými stránkami, no dbajte, aby ste neskĺzli k benevolentnej výchove, ktorej výsledkom bude ignorancia rodičov.

Fotografia: © BigStockPhoto.com

Ohodnotiť článok
[Spolu: 2 Priemer: 5]

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *