výchovné chyby

Týchto chýb by ste sa mali vo výchove vyvarovať

Pri výchove urobí veľa chýb každý rodič. No niektoré si možno ani neuvedomujeme. Ak sa ich chcete vyvarovať, možno budete chcieť vedieť, ktoré to sú. Neospravedlňujeme sa Svoje deti učíme, že keď urobia chybu alebo niekomu úmyselne

Láska a disciplína: dva princípy vo výchove

Nekonečná láska ani tvrdá disciplína nie je sama o sebe zárukou úspešnej výchovy. Láska a disciplína sú dva navzájom prepojené výchovné fenomény, ktoré nemôžu fungovať jeden bez druhého. Láska bez disciplíny je ľútosť a disciplína bez lásky je krutosť.

Najčastejšie výchovné chyby rodičov

Výchova dieťaťa je snáď najväčším ľudským poslaním. Tým, akých ľudí z našich detí vychováme, totiž priamo ovplyvňujeme fungovanie spoločnosti celé desaťročia dopredu. Nie každý rodič si však uvedomuje zodpovednosť, ktorá mu bola s jeho dieťaťom zverená. Na riadenie auta