rodičovská autorita

Najčastejšie výchovné chyby rodičov

Výchova dieťaťa je snáď najväčším ľudským poslaním. Tým, akých ľudí z našich detí vychováme, totiž priamo ovplyvňujeme fungovanie spoločnosti celé desaťročia dopredu. Nie každý rodič si však uvedomuje zodpovednosť, ktorá mu bola s jeho dieťaťom zverená. Na riadenie auta

Ako vychovávať dieťa?

V dostupnej literatúre sa názory a prístupy k výchove rôznia. Uvádzame tu šesť zásad, ktoré autori spomínajú najčastejšie.  1. Určenie hraníc skôr, ako ich začneme vyžadovať. Vo výchovnom procese je dôležité stanoviť hranice skôr, ako ich začneme

Prílišná zhovievavosť vo výchove

Prílišná zhovievavosť je termín, ktorým mnohí autori označujú zmätok ktorý vzniká pri nedostatku vedenia zo strany rodičov v kombinácii s neúctou a neposlušnosťou. V dôsledku prílišnej zhovievavosti rodič stráca autoritu a dieťa neuznáva žiadne obmedzenia. Tento štýl