Žiarlivosť medzi súrodencami. Aké sú jej príznaky?

Rodičia s viacerými deťmi sa často stretávajú so súrodeneckou žiarlivosťou, ktorá môže nastať buď príchodom nového člena rodiny, alebo sa môže vytvoriť po čase.

Obyčajne ak sa súrodenecká žiarlivosť vytvorí v neskoršom veku, ide o žiarlivosť medzi mladším a starším bratom alebo mladšou a staršou sestrou. Nie je zaznamenaných mnoho prípadov, keby brat žiarlil na sestru alebo naopak.

Vnímanie detí môže byť odlišné, než vnímanie dospelých. Hoci súrodenci často vyrastajú v rovnakej rodine a môžu mať rovnakých rodičov, dynamika medzi súrodencami môže ovplyvniť každého člena rodiny. Keď jedno dieťa žiarli na druhého, táto žiarlivosť môže pôsobiť nielen na ich vzťah, ale aj na ich vývoj. Hoci rodičia nemôžu úplne vylúčiť súrodeneckú žiarlivosť, môžu urobiť kroky k utíšeniu tejto žiarlivosti.

Najzreteľnejším výsledkom súrodeneckej žiarlivosti je konflikt, ktorý žiarlivosť vytvára. Žiarlivý súrodenec neustále vyhľadáva verbálne argumenty a niekedy tiež fyzické boje. Tieto argumenty sa môžu sústrediť na čokoľvek. Ak vznikajú fyzické boje, treba ihneď zakročiť. Znamená to, že žiarlivosť zašla za neúnosné hranice.

Niekedy deti žiarlia voči svojim súrodencom kvôli nerovnakej pozornosti alebo povzbudeniu, ktoré im ich rodičia dali. Napríklad, ak je rodič prirodzene bližšie k jednému dieťaťu alebo zdá sa, že dieťa nespravodlivo uprednostňuje, druhý súrodenec môže konať zo žiarlivosti len preto, aby získal pozornosť rodiča. To sa môže prejaviť v dôsledku nesprávneho správania doma alebo v škole, a v zlom učení. Rodičia, by sa mali zamerať na to, či zaobchádzali s jedným dieťaťom nespravodlivo a mali by zvážiť, ako môžu zvýšiť pozitívnu pozornosť, aby žiarlivejšie dieťa cítilo rovnakú pozornosť ako dieťa, ktoré nežiarli.

Súrodenecká žiarlivosť môže tiež pôsobiť na sebaúctu dieťaťa. Keď sa dieťa neustále porovnáva s jeho úspešnejšími súrodencami, ako sú napríklad akademici, športovci, deti so zdatnosťou v akejkoľvek inej oblasti, jeho sebavedomie upadá.  Bez ohľadu na to, ako tvrdo sa pokúša, cíti, že nikdy nebude schopný byť „skvelý“, pretože jeho súrodenec už získal tento titul. Táto problematika sebaúcty môže pokračovať až do dospelosti a môže ovplyvniť spôsob, akým sa vzťah oboch súrodencov ďalej rozvíja.

Preto je veľmi potrebné dbať na súrodeneckú žiarlivosť a už v zárodku sa ju snažiť uhasiť. Vždy je potrebné vysvetliť deťom, že ich máte radi rovnako, a že vo vašich očiach sú všetky vaše deti unikátne.

Autor: Valéria Osztatná Loomis, fotografia: © bigstockphoto

Ohodnotiť článok
[Spolu: 2 Priemer: 4]

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *