Príznaky Aspergerovho syndrómu

Aspergerov syndróm je porucha autistického spektra, ktorá je pre bežného laika ťažko rozpoznateľná. Deti s touto diagnózou sú často považované za malých svojských čudákov. Okolie ich obyčajne vníma ako istým spôsobom zvláštne a sociálne nešikovné. K uzatvoreniu diagnózy spravidla dochádza po nástupe do školy, kedy sa problémy dieťaťa naplno prejavia a prehĺbia.

Dôležité je zdôrazniť, že intelekt týchto detí nie je postihnutý. Deti a dospelí s Aspergerovým syndrómom sú intelektovo normálni, neraz dokonca nadaní. Niečo u nich predsa len zlyháva.

Sociálna nešikovnosť

Najvýraznejším symptómom poruchy je zlyhávanie dieťaťa v interpersonálnych vzťahoch. Týmto deťom chýba prirodzená sociálna intuícia. Nedokážu odhadnúť vhodnosť svojho správania, sociálneho prejavu a komunikácie. Častý je chýbajúci, slabý alebo naopak neprimerane intenzívny očný kontakt. Deti veľmi slabo diferencujú v rámci vzťahov a tak je ich správanie často neprimerané. Môžu byť odťažité a neprístupné alebo naopak lepivé a prítulné aj k cudzím ľuďom.

Komunikačná neobratnosť

Napriek tomu, že slovná zásoba je u týchto detí obyčajne normálna až nadpriemerná, využitie reči v bežnej sociálnej komunikácii je rigidné až zvláštne. Deti s Aspergerovým syndrómom mávajú osobitý tón reči, neprimeranú hlasitosť a používajú svojské frázy. Často rozprávajú monotónne, bez výrazu, opakujú celé slovné spojenia alebo vety, ktoré si zapamätali z kníh alebo z dialógov. O oblasti, ktorá ich zaujíma, dokážu rozprávať dlho a nudne. Problémy majú predovšetkým v neformálnej komunikácii. Nedokážu primerane začať, viesť a ukončiť rozhovor.

Sociálna izolácia

Mnohé deti s Aspergerovým syndrómom sa zo sociálnych vzťahov sťahujú. Bývajú uzavreté a neprístupné. Aj otvorené povahy však majú s nadväzovaním vzťahov výrazné problémy. Hoci po kamarátstvach túžia, rovesníci ich spravidla odmietajú pre ich svojské vystupovanie. Problémy sa v dospelosti odrážajú v partnerských vzťahoch.

Stereotypné správanie

Autisti vo všeobecnosti potrebujú stereotypy. U detí s Aspergerovým syndrómom to platí rovnako. Nemajú radi zmeny, aj na menšie vybočenie zo stereotypu reagujú neprimerane. S vekom sa ich tolerancia voči zmenám spravidla zvyšuje. Deti s touto diagnózou mávajú až obsesívne zameranie na poriadok v niektorých oblastiach. Spravidla sa zameriavajú na kategorizovanie a zoraďovanie napr. kníh alebo iných predmetov.

Motorická nešikovnosť

U mnohých detí s týmto problémom býva postihnutá jemná i hrubá motorika. Bývajú neobratné v písaní, kreslení, ale napríklad aj v behu či iných športoch. Ak sú aj pohybovo nadané, zlyhávajú v kolektívnych športoch pre svoju neschopnosť primerane fungovať v rámci tímu.

Fotografia: © bigstockphoto

Ohodnotiť článok
[Spolu: 1 Priemer: 5]

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *