opravytv.sk

Dieťa, tablet, mobil a televízor

Stihnúť každodennú starostlivosť o deti a domácnosť je niekedy naozaj ťažké. A potom – každá mama si potrebuje aj na chvíľu vydýchnuť. Preto radi privítame možnosť deti na chvíľu niečím zabaviť a siahame po mobile, tablete či televízore. Povieme si, od

Čo mi to zase porobili s počítačom?

Ako rodičia sme si už určite položili otázku tohto typu, a ak nie, verte, že raz to príde. Vaše malé ratolesti sa iste radi hrajú nielen s hračkami, ale i so všetkou možnou technikou, ktorú doma nájdu.