detská neposlušnosť

Ako efektívne komunikovať s deťmi?

Základom výchovy je komunikácia. Rodičia prostredníctvom nej svoje deti učia, smerujú, rozvíjajú, chvália a karhajú. Slovo je skutočne silný nástroj. Možno ním vyjadriť cit, potešiť, pokoriť i zraniť. Komunikačné nedorozumenia a šumy nás dostávajú do konfliktov, ktorých výsledkom je narušenie

Ako vychovávať dieťa?

V dostupnej literatúre sa názory a prístupy k výchove rôznia. Uvádzame tu šesť zásad, ktoré autori spomínajú najčastejšie.  1. Určenie hraníc skôr, ako ich začneme vyžadovať. Vo výchovnom procese je dôležité stanoviť hranice skôr, ako ich začneme

Prílišná zhovievavosť vo výchove

Prílišná zhovievavosť je termín, ktorým mnohí autori označujú zmätok ktorý vzniká pri nedostatku vedenia zo strany rodičov v kombinácii s neúctou a neposlušnosťou. V dôsledku prílišnej zhovievavosti rodič stráca autoritu a dieťa neuznáva žiadne obmedzenia. Tento štýl