rodičovská láska

Láska a disciplína: dva princípy vo výchove

Nekonečná láska ani tvrdá disciplína nie je sama o sebe zárukou úspešnej výchovy. Láska a disciplína sú dva navzájom prepojené výchovné fenomény, ktoré nemôžu fungovať jeden bez druhého. Láska bez disciplíny je ľútosť a disciplína bez lásky je krutosť.

Ako vychovávať dieťa?

V dostupnej literatúre sa názory a prístupy k výchove rôznia. Uvádzame tu šesť zásad, ktoré autori spomínajú najčastejšie.  1. Určenie hraníc skôr, ako ich začneme vyžadovať. Vo výchovnom procese je dôležité stanoviť hranice skôr, ako ich začneme

Prílišná zhovievavosť vo výchove

Prílišná zhovievavosť je termín, ktorým mnohí autori označujú zmätok ktorý vzniká pri nedostatku vedenia zo strany rodičov v kombinácii s neúctou a neposlušnosťou. V dôsledku prílišnej zhovievavosti rodič stráca autoritu a dieťa neuznáva žiadne obmedzenia. Tento štýl